Schroot

Gepost op: 30 november 2017

Schroot bestaat voor meer dan 90% uit ijzer en wordt onderverdeeld in drie grote categorieën:

1. Zuiver schroot is afhankelijk uit de ijzer- en staalindustrie en wordt bijna altijd gerecycled binnen de fabriek die ze heeft geproduceerd. Dit soort metaalafval vereist weinig behandeling, de samenstelling is al bekend en het kan in principe direct opnieuw gesmolten worden. 2. Schroot afkomstig uit metaalverwerkende bedrijven is vaak verontreinigd en vereist een meer complexe verwerking. 3. Teruggewonnen schroot is afkomstig van afgedankte of achtergelaten artikelen zoals autowrakken, huishoudelijke apparaten, metalen blikjes, enzovoort. Het gaat over metalen voorwerpen die vaak een levensduur hebben van 10 jaar of meer en er is momenteel een accumulatie van dit soort afval. Zoals je merkt kan schroot in vele vormen voorkomen. De vorm en kwaliteit is van invloed op de manier van recycleren, de opslag en de gevaren die ermee gepaard gaan. Daarom wordt het ook nog eens geclassificeerd volgens vooraf vastgelegde normen om de behandeling te optimaliseren en de juiste beschermingsmiddelen te gebruiken.


Indeling volgens vooraf vastgelegde normen

Schroot wordt op verschillende manieren ingedeeld, afhankelijk van regio's en landen. Hoewel er veel landen zijn die dezelfde normen gebruiken, zoals de Europese normen of de ISRI-normen, hebben veel landen en regio's ook hun eigen classificatiesysteem. Bij de verhandeling van schroot worden de normen door de verschillende partijen bepaald zodat ze voldoen aan de norm van hun eigen land of regio. De huidige classificatie in Europa bestaat in verschillende vormen: • Classificatie naar soort afval: auto, gebouwen en constructies, elektrisch, verpakking. • Indeling naar grootte van het afval. • Classificatie door de samenstelling van het afval: chemische samenstelling van het metaal, dichtheid, zuiverheid…  • Classificatie naar herkomst. Deze classificaties worden hoofdzakelijk vastgesteld op basis van de gevaren die de verwerking en de opslag van het metaalafval kan veroorzaken.


Behandeling van schroot

Schroothandelaars voeren het verzamelen en de voorbehandelingen uit zoals samendrukking, vermaling, sorteren, enzovoort. Recyclage van schroot moet met zwaar materiaal gebeuren waardoor er ook zware investeringen nodig zijn om een nieuwe bruikbare grondstof te produceren. Afhankelijk van de grootte van de objecten is het eerste toegepaste proces verschillend. De grootste objecten worden met een snijbrander gesneden om terug te brengen naar kleinere afmetingen. Brandstoftanks moeten eerst worden ontgast. Lange stukken, zoals balken van metaalconstructies, worden versneden met scharen. Voorwerpen die voornamelijk uit plaatwerk bestaan of een beperkte afmeting hebben passeren direct door een versnipperaar. Bij de uitlaat van deze machine worden de magnetische metalen verwijderd door een elektromagneet. De non-ferro metalen worden afzonderlijk gesorteerd. Wanneer alles gesorteerd en gezuiverd is kan het schroot terug gesmolten worden voor hergebruik. Het staal dat momenteel in Europa gebruikt wordt, is voor 50% afkomstig van gerecycleerde materialen die opnieuw gesmolten en gezuiverd werden.

Kijk op A. Schotsman voor meer info over schroot, metaal recyclen en ijzer verkopen in Amersfoort.

Delen  

Archief


Recente artikelen